Dynamite - 2009-13-01 (Swedish and English)

Rakisha's picture
Idag har det för det mesta varit lungt, det mesta av dagen har jag legat under ett träd och villat eller skuttat runt lite i skogen. Jag träffade Lemon idag och vi lekte ett tag, sprang runt och skrattade tills Nala dök upp, jag blev förstås glad men Lemon blev rädd och gömde sig, jag sprang efter Lemon och försökte berätta för henne att det inte var någon fara men hon var ändå rädd så vi sprang runt och lekte lite till. När det var dags för Lemon att gå lade jag mig för att sova igen.När jag åter vaknade träffade jag Lemon igen och vi skuttade ner till dammen där Lemon verkade träffa någon hon kände i en stor flock av främmande hjortar så jag höll mig ur vägen och var inte allt för glad för att närma mig flocken. Men när Lemon och den andra hjorten lämnade flocken följde jag efter dem och lekte ett tag innan jag åter lade mig för att sova, så det har varit en rätt lugn och skön dag...It was a nice and calm day today, most of the day i've laid and rest under a tree or jumped around in the forest. I saw Lemon today and we played a while, ran around and laughed until Nala showed up. I did get happy but Leomn was scared of her and hide. I ran after Lemon and tried to tell her that Nala wasn't dangerous but she still was afraid so instead we ran away and played a bit more but after that Lemon had to go.When I woke up once more i met Lemon again and we ran down to the pond where Lemon met someone she knew in a big herd with other deers so I kept my distance and didn't want to get close to the herd.
But when Lemon and the other deer left the herd I followed them and played with them for a while util a walked away and laid down under a tree to sleep, so it has been a nice and calm day...
lemon's picture

<3 The deer Lemon ran to was

<3

The deer Lemon ran to was Raunun; he and Lemon are good friends. :3

---
Art updates - Lemon's Biography
Avatar by Kohva!

Rakisha's picture

ok ^^ I didn't know who it

ok ^^ I didn't know who it was before x)